نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "معرفی مقر فاطمه الزهرا(س)" با ارائه جناب آقای وارسته پور، چهارشنبه مورخ 97/10/12 ساعت 15 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد. همچنین ادامه ي گزیده ای از داستان های تدوین شده توسط کارگروه عفاف گرائی در اين جلسه نیز براي حاضرين پخش شد.

 97-10-12 2