نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "تحلیل اوضاع میدانی و فعلی سوریه با تأکید بر وضعیت عفاف" با ارائه آقای محمدحسین عبداللهی، چهارشنبه مورخ 97/09/14 ساعت 15 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد. همچنین مجموعه مستند "خرد جنسی" نیز در این جلسه اکران شد.

IMG 20181205 2

IMG 20181205 1