نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "جایگاه هنر (سینما و تئاتر) در تربیت" با ارائه استاد روحبخش، چهارشنبه مورخ 97/07/25 ساعت 15:30 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.

IMG 20181017 170109

IMG 20181017 170011