نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "ارائه سیاست های اقتصادی در زمینه تربیت جنسی" با ارائه آقای میثم ظهوریان، دانشجوی دکتری اقتصاد و هم اندیشی در خصوص راهبردها و راهکارهای مربوط به اقتصاد جنسی سالم با مشارکت کلیه اعضای محترم کارگروه، چهارشنبه مورخ 97/05/10 ساعت 16 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.
همچنين در ابتداي اين نشست مستندی با عنوان "قربانیان باکره (پشت پرده واکسن hpv)" براي حاضرين اکران شد.

IMG 20180801 171102