تازه های نشر

مجموعه سه جلدی کتاب "اخلاق و معیارهای تربیت دینی (طبقه بندی و تحلیل محتوایی روایات کتاب خصال)" از تازه های نشر انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می‌باشد. رویکرد اصلی این کتاب، بررسی محتوای احادیث موجود در کتاب خصال است که نشان می‌دهد واژه "خصال" در عنوان کتاب، در مفهومی فراگیرتر از ویژگی‌های اخلاقی بکار رفته که توسط مؤلّف محترم جناب آقای دکتر سعید نظری توکلی دانشیار محترم دانشگاه تهران تألیف شده است، از آثار بسیار خوب و سودمند در موضوع تعلیم و تربیت اسلامی است. علاقمندان به منظور تهیه کتاب مذکور مي توانند به ساختمان پژوهشکده ها واقع در پردیس دانشگاه فردوسی مراجعه و یا با شماره 38804850 تماس حاصل فرمایند.

Untitled-1