نمایش # 
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست گروه تعلیم و تربیت اسلامی
نشست کارگروه عفاف گرائی
برگزاری مراسم تودیع و معارفه
برگزاری پنجمین نشست از سلسله نشست‌های موانع تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
برگزاری سومین نشست اقتصاد مقاومتی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
برگزاری کارگاه آموزشی "روش نقد کتاب"
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
برگزاری نشست بررسی تحقق مدیریت اسلامی
نشست کارگروه عفاف گرائی
برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های موانع عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
مراسم رونمائي از اولین کتاب عفاف (ويژه پسران)
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
انتشار محتوای جلسات هم اندیشی حوزه و دانشگاه
نشست کارگروه عفاف گرایی
نشست هم اندیشی حوزه و دانشگاه
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
تازه های نشر
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
نشست کارگروه عفاف گرائی
تازه های نشر
تازه های نشر
کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت اسلامی
نخستین نشست کارگروه فقه تربیتی
برگزيده شدن رساله آقای دکتر وحيد ارشدی عضو هيأت علمي پژوهشکده به راهنمائی دکتر مصطفی سلیمی فر در چهارمین جشنواره اقتصاد اسلامی
برگزاری سومین نشست مطالعات بازار کار
برگزاری جلسات کارگروه تعلیم و تربیت اقتصادی
دیدار کارگروه اقتصاد پویا پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی
آغاز فعالیت پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی در حوزه آموزش هاي عالی آزاد
برگزاي اولين نشست طرح تبيين كاربردي اقتصاد مقاومتي با عنوان موضوع شناسي اقتصادمقاومتي توسط پژوهشكده مطالعات اسلامي درعلوم انساني
انتشار كتاب درآمدی بر الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت توسط پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
بحث *تمدن سازي اسلامي* در پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني
برگزاری يکصد و پنجاه و نهمين نشست هم انديشی حوزه و دانشگاه
.:: انتشار بسته آموزشي والدين و مراقبت هاي جنسي فرزندان توسط پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني
انتصاب مدير گروه پژوهشي فقه و حقوق
فراخوان حمايت از پايان نامه ها/ رساله هاي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه فردوسی مشهد
نشست کارگروه عفاف گرائی