نمایش # 
کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت اسلامی
نخستین نشست کارگروه فقه تربیتی
برگزيده شدن رساله آقای دکتر وحيد ارشدی عضو هيأت علمي پژوهشکده به راهنمائی دکتر مصطفی سلیمی فر در چهارمین جشنواره اقتصاد اسلامی
برگزاری سومین نشست مطالعات بازار کار
برگزاری جلسات کارگروه تعلیم و تربیت اقتصادی
دیدار کارگروه اقتصاد پویا پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی
آغاز فعالیت پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی در حوزه آموزش هاي عالی آزاد
برگزاي اولين نشست طرح تبيين كاربردي اقتصاد مقاومتي با عنوان موضوع شناسي اقتصادمقاومتي توسط پژوهشكده مطالعات اسلامي درعلوم انساني
انتشار كتاب درآمدی بر الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت توسط پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
بحث *تمدن سازي اسلامي* در پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني

ورود