معرفي پژوهشکده

پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

وضعيت فعلي:
هم اکنون داراي چهار گروه پژوهشي (اقتصاد اسلامي، مديريت اسلامي و تعليم و تربيت اسلامي و فقه و حقوق اسلامی)، کتابخانه تخصصي مشتمل بر بيش از 3500 عنوان کتاب مي باشد.
الف) تاريخچه و معرفي
تداوم و توسعه حاکميت سياسي مبتني بر دين،که به برکت مجاهدت هاي علمي و عملي گسترده فرهيختگان و مردم دين باور ايران در ايران اسلامي استقرار يافته است، نيازمند بسط و تعميق نظريه پردازي هاي علمي با رويکرد ديني است. نوآوري و توليد در دانش هاي انساني به گونه اي که بايستگي و ضرورت حضور قدرتمندانه و موثر دين در عرصه هاي "تربيت انسان" و "اداره جامعه" را توجيه کند، از مهم ترين علل مبقيه انقلاب اسلامي است. بدون شک در اين عرصه، مراکز دانشگاهي و حوزه هاي علميه فعال در کشورهاي اسلامي و از جمله ايران مسئوليت انکارناپذيري را به عهده دارند.
تداوم و توسعه حاکميت سياسي مبتني بر دين،که به برکت مجاهدت هاي علمي و عملي گسترده فرهيختگان و مردم دين باور ايران در ايران اسلامي استقرار يافته است، نيازمند بسط و تعميق نظريه پردازي هاي علمي با رويکرد ديني است. نوآوري و توليد در
دانش هاي انساني به گونه اي که بايستگي و ضرورت حضور قدرتمندانه و مؤثر دين در عرصه هاي "تربيت انسان" و "اداره جامعه" را توجيه کند، از مهم ترين علل مبقيه انقلاب اسلامي است. بدون شک در اين عرصه، مراکز دانشگاهي و حوزه هاي علميه فعال در کشورهاي اسلامي و از جمله ايران مسئوليت انکارناپذيري را به عهده دارند. حوزه‌هاي علميه به عنوان مراكز علمي سنتي كشور و دانشگاه‌ها به عنوان مراكز علمي جديد، دو قطب مهم در پرورش انديشمندان و فرهيختگان حوزوي و دانشگاهي در كشور ما محسوب مي‌شوند. از طرفي در ميان شهرهاي دانشگاهي ايران، نمونه هاي بسيار نادري يافت مي شود که در کنار دانشگاه معتبر و پرسابقه، حوزه علميه مطرح و نام آوري نيز وجود داشته باشد. به نظر مي رسد شهر مقدس مشهد از جمله اين موارد نادر و سرآمدترين آن هاست. حوزه علميه قوي مشهد که به برکت حضور مضجع شريف امام علي بن موسي الرضا (ع) در اين شهر، از قدمت و استواري قابل توجهي برخوردار است، در کنار دانشگاه قديمي و خوش نام فردوسي مشهد، اين شهر را به کانديداي بي رقيبي براي وحدت حوزه و دانشگاه و مطالعات و پژوهش هاي اسلامي مبدل کرده است. در اين راستا طي نشستهايي (از خرداد ماه سال 1385) بين اساتيد حوزه و دانشگاه که امام جمعه محترم و رياست دانشگاه فردوسي مشهد نقش محوري را در اين نشستها بر عهده داشتند، موضوع عملياتي شدن بحث وحدت حوزه و دانشگاه و راهکارهاي استفاده از برکات اين وحدت مورد بحث و بررسي قرار گرفت وپس از چندين جلسه بحث و گفتگو و بررسي اهداف، برنامه ها و عملکرد مراکز و نهادهاي مرتبط با موضوع وحدت حوزه ودانشگاه، پژوهشکده هاي اسلامي و موارد مرتبط در کشور بر لزوم ايجاد يک جريان فکري و روشن كردن افكار و اذهان نسبت به مسايل معرفتي درحوزه علوم انساني به خصوص در دانشگاهها تاکيد گرديد. به منظور پاسخ گويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي کشور در اين زمينه، پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني، بر اساس مجوز شماره 22/16519 مورخ 1386/09/14 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تأسيس شده است.

 


ب) اهداف ميان مدت (5ساله)
1.    تبيين فرآيند پژوهش در مباني علوم انساني با توجه به ديدگاه هاي اسلامي در جهت دستيابي به هدف بلند مدت توسعه و گسترش و پژوهش در زمينه تبيين ديدگاه هاي اسلامي در موضوعات و مسايل علوم انساني.
2.    ايجاد ارتباط و تعامل علمي و پژوهشي بين مدرسان و استادان حوزه و دانشگاه در حوزه هاي علوم اسلامي و انساني
3.    بررسي و شناسائي مسائل و موضوعات مطرح در قلمرو علوم انساني و اسلامي
4.    همکاري پژوهشي با مؤسسات آموزشي و پژوهشي داخل و خارج کشور به منظور ارتقاي کيفيت فعاليت هاي پژوهشي واحد در زمينه علوم اسلامي و انساني.
5.    انجام طرح هاي پژوهشي بنيادي، کاربردي، توسعه اي در هر يک از گروه هاي پژوهشي
6.    استخراج گزاره ها و نظام هاي اسلامي در زمينه موضوع ها و مسائل علوم انساني و اجتماعي
7.    بازنمودن باب پژوهش و بررسي در مسائل و مباحثي که مستقيماً با دين و جامعه اسلامي ارتباط دارد بويژه با انجام پژوهش هاي ميان رشته اي

 
ج) فعاليت هاي پژوهشي
1.    برگزاري بيش از 180 جلسه هم انديشي با حضور اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه.
2.    8 عنوان کتاب تاليفي منتشر شده و 1 عنوان کتاب ترجمه و یک عنوان مجموعه مقالات از دستاورهای انتشارات پژوهشکده.
3.    اتمام چهار طرح پژوهشي کاربردي- توسعه اي ِدرون سازماني و دو طرح پژوهشي ِ برون سازماني.
4.    خريد کتاب جهت گسترش کتابخانه.


د )  نشريات
با توجه به لزوم انتشار اخبار پژوهشي به جهت حفظ و اشاعه علوم، پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني اقدام به چاپ خبرنامه نموده است که بر اين اساس سه شماره خبرنامه تا کنون به چاپ رسيده است.

ه)  سايت اينترنتي پژوهشكدة مطالعات اسلامي در علوم انساني
در ادامه سياست انتشار اخبار علمي – پژوهشي در حوزه علوم انساني، پژوهشکده اقدام به طراحي و ايجاد وب سايت جديد خود
 نموده است که امید است به عنوان پايگاهي جامع از متون، سختراني هاي علمي و نشست هاي تخصصي و همچنين معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني مفيد، مورد استفاده علاقمندان قرارگيرد.

و) اعضاي شوراي راهبردي پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني
حضرت آيت الله سيد احمد علم¬الهدي، نماينده محترم ولي فقيه در استان خراسان و امام جمعه محترم مشهد مقدس (رئيس شورا)
جناب آقاي دکتر محمدکافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد
حجت الاسلام والمسلمين صالحي، مسؤول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فردوسي مشهد
جناب آقاي دکتر احمدرضا بهرامي، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد
جناب آقاي دکتر تقی ابراهيمي سالاري، عضو شوراي راهبردي؛
جناب آقاي دکتر محمدسعيد عبدخدائي، رئيس پژوهشکده

ز) رؤساي پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني از ابتداي تأسيس تاکنون

نام و نام خانوادگي                                آغاز فعاليت    پايان فعاليت

زنده ياد دکتر سيدعلي اکبر رزمي                  86            87
دکتر محمدحسين حسين زاده بحريني           87            91
دکتر علي اکبر ناجي ميداني                           91            93
دکتر محمدسعيد عبدخدائي                           93            98

دکتر حسین افخمی روحانی                           98          ادامه دارد

ح) مديران گروه هاي پژوهشي ِ پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني 

نام و نام خانوادگي                               گروه پژوهشي

دکتر مصطفی سلیمی فر                       اقتصاد اسلامي
دکتر فريبرز رحیم نيا                              مديريت اسلامي
دکتر محمود سعيدي رضواني               تعليم و تربيت اسلامي
دکتر عباسعلی سلطانی                   فقه و حقـوق اسلامی