نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "چالش ها و راه کارهای تربیت عفیفانه نسل z (بخش دوم)" با ارائه جناب آقای دکتر رضا صمدی، چهارشنبه مورخ 97/10/19ساعت 15 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد. همچنین مستند خوره در اين جلسه براي حاضرين پخش شد.

97-10-19