نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "عفاف گرائی، حلقه مفقوده در صلاحیت های حرفه ای اعضاي هيأت علمی" با ارائه آقای دکتر حسن اسلامیان، چهارشنبه مورخ 97/09/07 ساعت 15 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.

 

IMG 20181128 161719

 

IMG 20181128 161642