نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "اثرات کارهای پرورشی و تربیت جنسی در مدارس، بر روی کنترل مباحث جنسی" با ارائه حجت الاسلام سید امیر فیض آبادی، چهارشنبه مورخ 97/08/30 ساعت 15 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.

97-08-30