انتشار محتوای جلسات هم اندیشی حوزه و دانشگاه

با توجه اینکه افزون بر دوازده سال است که سلسله نشست های هم اندیشی حوزه و دانشگاه توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی و با عناوین مختلف در حوزه های علم و دین برگزار ميگردد. اخیراً محتوای يکي از موضوعات کلی اين جلسات با عنوان "دین گرائی و دین گریزی" را ويرایش و در قالب لوح فشرده براي شرکت کنندگان در جلسات و علاقمندان منتشر نموده است.

 Cover