نشست کارگروه عفاف گرایی

سومین جلسه نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "نقش پورنوگرافی در تربیت جنسی" با ارائه استاد حسین مدبر عزیزی، چهارشنبه مورخ 97/07/11 ساعت 16 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.

 IMG 20181003 163215

IMG 20181003 163321