نشست کارگروه عفاف گرائی

دومین جلسه نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "نقش پورنوگرافی در تربیت جنسی" با ارائه استاد حسین مدبر عزیزی، چهارشنبه مورخ 97/07/04 ساعت 16 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.

IMG 20180926 162400