نشست کارگروه عفاف گرائی

جلسه سوم ارائه حجت الاسلام بیاتی، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی پژوهشی طهورا در سری نشست های تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی به منظور جمع بندی و ارائه مدل نهایی سبک زندگی عفیفانه، دوشنبه مورخ 97/06/26 ساعت 15 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.

 

IMG 20180917 164041

IMG 20180917 173708