نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "غرب گرائی، ریشه ها، چالش ها و راهکارها" با ارائه جناب آقای دکتر علیرضا رسولی، پژوهشگر و فعال فرهنگی، چهارشنبه مورخ 97/06/7 ساعت 16 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.

IMG 20180829 164528