نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "جامعه صالح، فرد صالح، عمل صالح با ارائه سرکار خانم درویش زاده و نقد جناب آقاي محمدی مقدم روز گذشته درمحل سالن شوراي پژوهشکده مطالعات اسلامي برگزار شد.
همچنين در ابتداي اين نشست مستند "واکسیناسیون از مخفی کاری تا فاجعه" براي حاضرين اکران شد.

photo 2018-07-03 19-24-56