محصولات نرم افزاری

- بسته آموزشي والدين و مراقبت هاي جنسي فرزندان

(اين بسته آموزشی ويژه ي مربیان مهدهاي کودک، معلمين دوره ابتدائي و متخصصین فعال در حوزه کودک و نوجوان آماده شده است، والدين گرامي براي دستیابي به اطلاعات ويژه اين حوزه ميتوانند کتاب "خانواده و مراقبت هاي جنسی فرزندان در آموزه هاي اسلامي" تأليف جناب آقای فريد محمدی مقدم را مطالعه نمايند)

- بانك موضوعات پژوهشي فقه و حقوق