.:: انتشار بسته آموزشي والدين و مراقبت هاي جنسي فرزندان توسط پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني

بسته آموزشي والدين و مراقبت هاي جنسي فرزندان در قالب لوح فشرده توسط پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني منتشر شد. اين بسته كه شامل اطلاعاتي مفيد و قابل استفاده در خصوص آموزش ِنقش خانواده در مراقبت هاي جنسي فرزندان است به همت گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي پژوهشكده و با همكاري سازمان تبليغات اسلامي استان خراسان رضوي و اداره كل آموزش و پرورش استان جمع آوري و تدوين شده است.

kaver