بحث *تمدن سازي اسلامي* در پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني

یکصد و شصت و چهارمین نشست هم انديشی حوزه و دانشگاه با عنوان کلي "تمدن سازي اسلامي" و در قالب نشست اول با موضوع "ارزيابي تاريخي تمدن اسلامي و ايراني، قوت ها و ضعف ها (آسيب ها)" دوشنبه مورخ 1395/10/20 در محل سالن شوراي پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی برگزار گردیددر این جلسه که جمعي از اعضاي محترم هيأت علمي علاقمند به اين موضوعات حضور داشتند، در ابتدا جناب حجت السلام والمسلمين آقاي دكتر رسول جعفريان، استاد گروه تاريخ دانشگاه تهران، به ارائه موضوع پرداختند و در ادامه موضوع مورد بحث و بررسی اعضاء جلسه قرار گرفت و به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد .

95 3