انتشار كتاب درآمدی بر الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت توسط پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

در راستاي منويات مقام معظم رهبري در خصوص لزوم توجه به ايجاد الگوئي اسلامي_ايراني براي پيشرفت و تاكيد ايشان بر لزوم ايجاد اين الگو مبتني بر نگاه اسلامي به انسان، پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد اقدام انجام طرح پژوهشي در اين خصوص نمود كه نتيجه ي آن چاپ كتابي با عنوان "درآمدي بر الگوي اسلامي_ ايراني پيشرفت" ميباشد. اين كتاب كه تأليف آقايان دكتر مصطفي سليمي فر، دكتر وحيد ارشدي و دكتر سيدسعيد ملك الساداتي مي باشد، توسط انتشارات پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني به چاپ رسيده و هم اكنون در دسترس علاقمندان به تحقيق و پژوهش در اين حوزه قرار دارد.