برگزاری جلسات کارگروه تعلیم و تربیت اقتصادی

جلسات این کارگروه روزهای دوشنبه ساعت سه و نیم تا پنج برگزار می شود. از علاقه مندان به این موضوع دعوت میشود در جلسات شرکت نمایند. ضمناً اولین کارگاه آموزشی نیز با حضور جناب آقای دکتر طغیانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه اصفهان بزودی برگزار می شود که زمان دقیق آن متعاقباً به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.

photo 2017 09 26 05 06 10