برگزاری سومین نشست مطالعات بازار کار

احسان خاندوزی روز
چهارشنبه،19 مهرماه 1396، در دومین نشست تخصصی تحلیل بازار کار با عنوان 'بررسی
میکروسکوپی بازار کار' در پژوهشکده مطالعات علوم اسلامی در علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد گفت: با وجود آنکه بازار کار ایران طی این مدت چالش ها و مسائل جدی
داشته اما سیاست گذاری در این حوزه نسبت به سایر بخش های اقتصادی ضعیف بوده است.
وی اظهار کرد: در این زمینه حتی یک گزارش رسمی در حوزه کار وجود
ندارد در حالی که این نوع گزارش ها در بخش های دیگر اقتصادی چون تولید و پول وجود
دارد.
وی گفت: گزارشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا هر
نهاد و دستگاه متولی این حوزه که وضعیت ابتدای سال و نیز سیاست ها و برنامه های
مربوطه به این بخش در طول سال و شرایط انتهای آن را ارائه کند
نداریم.
خاندوزی افزود: نبود ارزیابی سه دهه سیاست گذاری بازار کار و
سرکوب نهادهای چانه زنی در بازار کار هم از دیگر چالش های حوزه اشتغال است.
وی اظهار کرد: امروز هر چند تشکل هایی با عنوان شورای اسلامی
کار همچنان فعال هستند اما نه تنها قوت و قدرتی ندارند بلکه از این نهاد چیزی جز
پوسته باقی نمانده که بتواند کم کاری بخش ها و دستگاه های متولی را جبران کند.
وی با اشاره به یک بررسی در طول سال های 84 تا 95 گفت: طی این
مدت فقط در حوزه نفت و گاز آمار شاغلان از 66 هزار و 800 نفر در سال 84 به 59 هزار
نفر و در حوزه منسوجات از یک میلیون و 33 هزار نفر به 658 هزار نفر کاهش یافته است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در حوزه ساختمان
تا سه میلون و 100 هزار نفر نیز اشتغال داشتند و با اقداماتی که در حوزه مسکن مهر
و تزریق پول و تسهیلات گسترده و جهش قیمت ها در سال های گذشته روی داد این تعداد
در پایان سال 95 به یک میلیون و 700 هزار نفر رسید.
وی اظهار کرد: از سویی در این سال ها همچنین آمار کارفرمایان از
یک میلیون نفر به 812 هزار نفر کاهش یافت.
وی گفت: آمار کارکنان فامیلی بدون مزد که در سال 84 معادل 2
میلیون و 600 هزار نفر از کل 17 میلیون شاغل بود امروز به یک میلیون و 600 هزار
نفر از 25 میلیون شاغل رسیده است.
خاندوزی افزود: امروز در اقتصاد ایران مجموعه ای از نیروهای
تحصیل کرده وجود دارد که در کانون های دانش بر در قالب گروه متخصصان، تکنیسین ها و
کارمندان اداری در حوزه خدمات عمومی، مالی و بخش انرژی فعالیت می کنند.
وی اظهار کرد: در کانون های کمتر دانش بر هم نیروی کار غیر
متخصص و کارکنان خدماتی و ماهر، صنعتگران، متصدیان و کارگران ساده در گروه های
صنعت، خدمات، ساختمان و بازرگانی شاغل هستند.
وی ادامه داد: مشاغل تخصصی و دانش بر در حوزه اداری و دولتی است
و سهم بخش خصوصی از مشاغل دانش بر کم رنگ تر است اما بهره وری در این حوزه بیشتر و
در بخش دولتی این بهره وری از نیروی متخصص خیلی کمتر است.
وی گفت: باید دانشگاهها در این حوزه وارد شده و نسبت به اصلاح
این شرایط به کمک دستگاه ها و نهادهای متولی بیایند.

گفتنی است این نشست به همت کارگروه اقتصاد پویا گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پزوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی برگزار شده است