مجموعه سمینارهای 1392 و قبل از آن

ارائه رويكرد تربيتي (از منظر خاص)

نظريه فطري، معنوي در برنامه درسي (حسن ملكي)
مسلك قرآن كريم در تربيت اخلاقي انسان (حسن نقي‌زاده)
تعیین اهداف برنامه درسی بر اساس مبانی دینی (سيد جواد قنديلي)
انسان‌شناسی‌تشکیکی و دلالت‌های تربیتی آن (رضا محمدي چابكي)
شکاف بین ارزش‌ها و کنش‌ها (محمود سعيدي رضواني)

شكاف بين «ارزش» و «كنش» از منظر علم‌النفس (عباس جوارشكيان)
تبيين فاصله بين «ارزش» و «كنش» (جواد شكري)

بررسي رويكردها و نظريه‌هاي موجود تربيتي

مقايسه آراء مك كرنن و آيزنر در خصوص تربيت ديني و نقش آن در برنامه درسي (مقصود امين‌خندقي)
بررسی اجمالی کتاب «فقه تربیتی» (سيد جواد قنديلي)
پیوند ادبیات دفاع مقدس با حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی (عليرضا مهرداد)
اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل‌مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی (ابوالفضل غفاري)
توصیف رویکردهای نظری گوناگون به تعلیم و تربیت اسلامی (سيد جواد قنديلي و مرضيه عالي)

معنويت‌هاي نوپديد: مواجهه‌اي متفاوت با «معنويت» (حسين باغگلي)

نقد كتاب (در حوزه علوم اسلامي)

نقد کتاب «نگاهي دوباره به تربيت اسلامي» (امير غنوي)
نقد کتاب «روش‌شناسی مطالعات دینی» (بختيار شعباني وركي)

ميزگرد انتقادي (در حوزه تعليم و تربيت)

نقد و ارزیابی سند برنامه درسی ملی (محمود مهرمحمدي و حسين معافي)

گزارش پژوهشي (در حوزه علوم انساني)

گزارش روند تدوین و تأیید نهایی مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (عليرضا صادق‌زاده قمصري)
گروه‌هاي تربيتي ماموريت‌گرا؛ مدلي براي تحقق تربيت غيررسمي (حسين باغگلي)
علم مدیریت در ایران ظرف پنج دهه گذشته (محمدرضا آهنچيان)