معرفی گروه پژوهشی مدیریت اسلامی

تحول در حوزه‌های علمی، به ویژه در علوم انسانی از فرازهای مورد تأکید حضرت امام خمینی (ره) و مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب (مدظله) به ویژه در سال‌های اخیر است، که آثار آن در اسناد ملی و راهبردی نظام مشهود است. در واقعیت همیت این تحول ریشه در ضرورت و اهمیت مطالعات علوم انسانی دارد. زیرا در این عرصه از یک سو انسان به عنوان اشرف مخلوقات و از سوی دیگر به عنوان تعدیل کننده و تنظیم کننده‌ی روابط با دیگران در عرصه‌ی بشری است.
در این میان مدیریت به عنوان دستاورد خلاقیت و انضباط فکری بشر اگر به منظور "عمل مدیریتی" باشد که قدمتی معادل زندگی اجتماعی بشر دارد و ضرورتش انکار ناپذیر است و اگر به مثابه یک رشته علمی باشدبررسی روند مطالعات و چگونگی شکل‌گیری نظریات حوزه‌ی سازمان و مدیریت در سده‌ی اخیر به رغم تنوع نگرش‌ها و دیدگاه‌ها دورنمای رو به رُشدی را در جوامع بشری نشان می‌دهد. این تعالی و رُشد حاصل همت صاحب‌نظران و اندیشمندان جوامع غربی در پاسخ به الزامات جامعه در ابعاد گوناگون از جمله مدیریت است. بر این اساس امروزه هرگونه غفلت از جنبه‌های مختلف مدیریتی گناهی نابخشودنی تلقی می‌شود چرا که این چشم‌پوشی موجب محقق نشدن اهداف متعالی جامعه بشری می‌گردد.
همراه با این تحولات در دانش مدیریت پرسش و دغدغه‌ای که ذهن محققان ژرف اندیش را به خود مشغول داشته چرایی این تحول و دگرگونی است. باور ما این است که رویکرد تحول آفرین در حوزه‌ی سازمان و دانش مدیریت بدون توجه به ریشه‌ها و دستگاه‌های اندیشه‌ای و بدون پرداختن به لایه‌های عمیق فلسفی نظیر هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی، روش‌شناسی و .... معرفتی غیر عمیق و مصرف‌گرایانه است. به بیانی دیگر فلسفه‌ی علم مدیریت است که قدرت شناخت، نقد و تولید علم را به اندیشمندان این حوزه می‌دهد. بر این اساس نظر به اهمیت و جایگاه مدیریت در اسلام و تفکر اسلامی، چه در سطح کلان، امت اسلامی و چه در سطح خُرد، سازمان‌ها ایجاب می‌کند تا صاحب‌نظران مسلمان با استعانت از فرهنگ و ارزش‌های غنی اسلامی و با اتکاء به کتاب خدا، سنت و عترت و با تلاش و کوشش لازم عزم خود را در دستیابی به الگوی جامع نظام مدیریت اسلامی جزم نموده و حرکت نظام‌مندی را با تکیه بر آراء و نظرات فیلسوفان و متکلمان مسلمان آغاز نمایند.
گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در بدو تأسیس پژوهشکده ايجاد و تاکنون با برگزاری بیش از پنجاه جلسه تلاش نموده تا نسبت به سازماندهی و برنامه‌ریزی در این حوزه اقدام نماید.

اعضاء گروه پژوهشي: